Lidé jsou to nejlepší,
co ve FAS máme

Náš tým je složen z profesionálních zdravotníků s praxí a bohatými pedagogickými zkušenostmi. Najdete mezi námi zdravotnické záchranáře, pracovníky operačního střediska, všeobecné sestry i policisty.
Nejsme jen kolegové, jsme přátelé, které spojuje radost z výuky první pomoci. Z praxe dobře víme, jak realita vypadá a vy máte možnost prostřednictví nás získat nenahraditelné znalosti a zkušenosti. Pojďte do toho s námi!

Ing. Ondřej Král
Vedoucí lektor a jednatel
Ondra má na starosti supervizi nad průběhem vzdělávacích akcí a garanci obsahu výuky. Zároveň působí jako lektor.
Pracuje také jako záchranář u Zdravotnické záchranné služby hl. města Prahy, kde rovněž působí jako lektor nových zaměstnanců.
Mgr. Tomáš Lan, Dis.
Lektor
Tomáš pracuje jako záchranář u Zdravotnické záchranné služby hl. města Prahy, kde také působí jako lektor studentů a nových zaměstnanců. Dříve pracoval na jednotce intenzivní a resuscitační péče Pediatrické kliniky 1. LF UK a TN a u Vodní záchranné služby.
Bc. Petr Bouzek, Dis.
Lektor
Petr pracuje jako záchranář u Zdravotnické záchranné služby hl. města Prahy. Dříve pracoval na Emergency Ústřední vojenské nemocnice.
Bc. Aneta Bejrová
Lektor
Aneta pracuje jako záchranářka u Zdravotnické Záchranné Služby Hl. Města Prahy a současně jako sestra jedné soukromé pražské Kliniky. Absolvovala kurzy ALS, Operačního řízení přednemocniční neodkladné péče a také maskéra reálných poranění.
Ing. Mgr. Petra Králová
Vedoucí koordinátor a jednatel
Petra má na starosti hladký chod celé organizace. Plní specifické požadavky a přání jak zájemců o vzdělávání tak i zaměstnanců. V současné chvíli také vykonává pozici ředitele ve zdravotnickém zařízení DIAvize. Dříve působila ve Fakultní nemocnici Ostrava.
Lukáš Křepelka, Dis.
Lektor
Lukáš pracuje jako záchranář u Zdravotnické záchranné služby hl. města Prahy. Dříve působil na jednotce intenzivní péče Neurologického oddělení nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.
Absolvoval kurz Zážitkové pedagogiky.
Bc. Matěj Truska
Lektor
Matěj má velké zkušenosti z praxe zdravotnického záchranáře jak z Pražské záchranné služby hl. města Prahy kde působí, tak z předchozí práce u soukromé sanitky.
Michaela Metelková, Dis.
Lektor
Míša získala pracovní zkušenosti na oddělení intenzivní péče ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a následně na Pražské záchranné službě jako operátorka zdravotnického operačního střediska. V současné chvíli pracuje jako edukační sestra.